El Nadal de la Gwendoline

, par  Gwendoline Faure , popularité : 10%

El cagatio

En nadal d illa,se passa el cagatio. El cagatio se passa a l’escole de la maternella,jo i mi amiga participa a el cagatio. El cagatio es untroco de fusta.El cagatio consist a bailla i ale pica i caga de caramelo i de surprisa .

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur

Brèves Toutes les brèves