Nova traducció : Hola Mar ! :)

, par  Lena Ranquet , popularité : 11%

Espero que vas bé.
Ma force agradat la sortida a la junquera :). Es domatge que se sem pas massa parlat.
La festa ere bé, mès molt curt.
En català i Francès, fem una pel.licula que nosaltres posarà en projectibles quan es acaba.
El meu cavall i el meu gos van bé.
Adeu :)

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur

Brèves Toutes les brèves