Els llocs de la novel.la / Les lieux du roman

, par  Clémence Gaciot, Solene Murgui, Teresa Dalmau , popularité : 8%

CAPITOL 1 / CHAPITRE 1

La Rambla / L’avenue de la Rambla

La casa del Senyor F vista de fora / La maison de Monsieur F vue de l’extérieur

L’interior de la casa del Senyor F / L’intérieur de la maison de M F

Cp2 / Chp2

A ca l’amic d’en Ben a Londres / Chez l’ami de Ben à Londres

Capítol 1

La Rambla és segons el diccionari :

1 1 f. [LC] Sorral, especialment per on corren les aigües pluvials formant rierada.
1 2 f. [GL] Riera .
2 1 f. [LC] Passeig fet al llit d’una antiga rambla o riera. La Rambla de Barcelona.
2 2 f. [LC] Passeig en una població.

A la novel.la la Rambla de Poblenou és el camí habitual de la Clàudia.

Clèmence Gaciot : La casa del senyor F vista de fora

A l’entrada de la casa del Senyor F. hi havia una claror esmorteïda que il-luminava l’escala. La porta era una porta de fusta, més baixa del normal, amb un d’aquells espiells antics a sota del qual hi havia el timbre.
L’escala era molt estreta i fosca amb les parets brutes i escrostonades, la barana rovellada i els graons escantonats.

Solène Murgui : L’interior de la casa del senyor F

La casa on viu el senyor F tan sols era una gran habitació, amb una cuina diminuta, separada de la resta per una mena de taulell ; al costat de la cuina hi havia una porta, que la Clàudia s’imaginà que era el bany ; al fons, la llum daurada de la tarda es filtrava a través de dos grans finestrals. Arran dels finestrals hi havia una taula i dues cadires de braços de vimet i a l’altra punta del pis, prop de la porta d’entrada, un llit gran amb una tauleta de nit. No hi havia gaires mobles més, però l’estança estava plena a vessar de llibres i d’objectes heterogenis.

Cp2

solene murgui : A ca l’amic d’en Ben a Londres

L’amic d’en ben viu en una casa petita, en un suburbi lluny del centre de Londres. Londres és una ciutat immensa. Pots tardar hores a anar d’un cantó a l’altre. La parada del metro estava a vint minuts a peu, Hi havia algun autobús que hi anava.

El covent garden

El mercat més important de Londres : ho havia llegit en algun dels llibres de la tia de la mare ; un mercat cobert, és clar, com havia de ser en una ciutat on la pluja no s’acaba mai.

Botigues de mùsica

Un seguit de carrers i carrerons on es concentrava una colla de botigues de mùsica : tenia un aparador petit, amb instruments empolsegats i partitures retardes ; l’interior retades ; l’interior no oferia pas mes bon aspecte i l’amo.

Solene Murgui la casa d’en Nikos i de la Dora, On viven en Nikos y la Dora ? (page 48)

La casa d’en Nikos i de la Doraes una casa minuscula, d’un barri popular de Londres, pasant a prop del centre.

EN FRANÇAIS

Chapitre 1

La Rambla c’est selon le dictionnaire :

Une prommenade construite sur l’ancien lit d’une rivière ; Rambla de Barcelone.

Dans le roman la Rambla de Poblenou est la prommenade d’un quartier de Barcelone appellé Poblenou et c’est le chemin habituel de Clàudia)

Clémence Gaciot : la maison de M F vue de l’extérieur

Dans l’entrée de la maison de Monsieur F. il y avait une lumière morne qui écairait l’escalier. La porte était une porte en bois, plus basse que la normale, avec un de ces anciens judas sous lequel il y avait une sonette.
L’escalier était très étroit et obscur avec les murs sales et ébréchées, la rampe oxydée et les marches ébréchées.

solene murgui : l’intérieur de la maison de M F

La maison où vit seul M. F est une grande habitation avec une petite cuisine, séparée du reste par une sorte de bar ; à coté de la cuisine, il y a une porte où Claudia imagine être la salle de bains ; à l’arrière-plan, la lumière dorée de l’après-midi est filtrée avec deux grandes fenêtres. Près des fenêtres, il y a une table et deux chaises en osier. Proche de l’entrée, il y a un grand lit avec une table de nuit. Il n’y a pas beaucoup de meubles, mais l’espace est rempli de livres et d’objets divers.

Chapitre 2

Solene Murgui : Chez l’ami de Ben à Londres

L’ami de Ben vit dans une petite maison dans une banlieue loin du centre de Londres. Londres est une ville immense. Vous pouvez mettre des heures pour aller d’un côté à l’autre. La station de métro est à vingt minutes de marche. Il y avait un bus qui y allait.

Le marché couvert est un marché important a Londres, ou ben a lut plusieur livre que la tante de sa mere lui envoyer. c’est un marché couvert, clair, comme il devait etre dans une ville ou la pluie ne s’arreter pas.

L’interieur du magasin de musique n’offre pas un bon aspect.

solene murgui Chez Nikos et Dora, Ou vit Nikos et Dora (page 48)

La maison de Nikos et de Dora est une maison minuscule d’un quartier populaire de Londres, pas loin du centre.

Voir en ligne : El Poblenou, un barri de Barcelona

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur

Brèves Toutes les brèves