Els personatges secundaris

, par  Lisa Llong, Manon Gili, Teresa Dalmau , popularité : 10%

Els personatges de Barcelona

Els personatges de França

Els personatges de Londres

A Barcelona :
La Teresina, els pares de la Claudia.

A França :
L’home del camió de pernils.

A Londres :
L’"amic" d’en Ben, l’amo de la botiga de música, els amics de la Dora.

L’amic d’en Ben es un home em va recordar els ogres dels contes era alt i forçut amb uns bigotassos que li queien a banda i banda de la boca i uns braços enormes, una dona tenia cara de mal humor.

Manon :
La senyora Potter divorciada i tenia dos fills grans, que s’havien casat i vivien a l’altra punta de Londres.

Dora i Nikos ens va presentar els seu amics, la major part dones, i els homes que no s’havien hagut d’allistar perquè eren massa grans o perquè algun problema fisic que els imedia de fer el soldat, con el Nikos.

En Français

A Barcelone :
La Teresina, les parents de Claudia

En France :
Le conducteur du camion de jambon.

A Londres :
L"ami" de Ben, le patron du magasin de musique.

Le soit disant ami de Ben qui ressemble à un ogre il est fort il porte une moustache qui lui tombaient de chaque côté de la bouche il a des bras énormes et une femme qui est de mauvaise humeur.

Manon :
Madame Potter était divorcée et avait deux grands fils, qui étaient mariés, et vivaient de l’autre côté de Londres.

Dora et Nikos lui avaient présentrés leurs amis, la majeure partie était des femmes, et des hommes qui n’avaient pas eu à s’engager parce qu’ils étaient trop gros ou parce qu’ils avaient des problème physique qui les avaient empêché d’être soldat, comme Nikos .

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur

Brèves Toutes les brèves