Projet intercanvis/échanges transfrontières (2008/2009)

Els alumnes del collège Pierre Fouché i del IES narcís Xifra esborrent fronteres.

Les élèves du collège pierre Fouché et du IES Narcís Xifra effacent des frontières.

Fa alguns anys, dues classes de dos centres escolars varen decidir d’encetar un intercanvi amb l’objectiu de fer pràctiques de llengua (francès i català). Les classes eren (i són) els alumnes de Català del collège Pierre Fouché d’Illa (Rosselló) i els alumnes de Francès del IES Narcίs Xifra de Girona (Principat de Catalunya).

TRANS-FRONTERES per què ? Els nostres dos centres escolars disten a escassament 100 km l’un de l’altre, però l’existència d’una frontera d’Estat ha fet que dos territoris tant propers a tot punt de vista, visquessin d’esquenes l’un de l’altre durant força temps. El nostre intercanvi té com a propòsit d’esborrar les fronteres a través del mutu coneixement i enriquiment.

Què millor que fer-ho a través de l’espai transfronterer de la xarxa ?

Temes a debat. Un any més Illa i Girona surten a la palestra, tots els temes hi seran benvinguts. Som-hi !

Une année de plus Ille et Girona descendent dans l’arène, tous les sujets y seront les bienvenus. Allons-y !

Navigation

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur

Brèves Toutes les brèves